În Duminica a IV-a după Paști, a Slăbănogului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a liturghisit la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din localitatea Sauca, raionul Ocnița

În Duminica a IV-a după Paști, a Slăbănogului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor de la biserica ”Sfîntul Nicolae” din localitatea Sauca, raionul Ocnița, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, de la Ioan V, 1-15, despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, Ierarhul a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvînt de învățătură. La final, Prea Sfinția Sa a explicat că această Evanghelie a fost așezată în perioada de după Paști pentru a ne arăta în chip duhovnicesc roadele Învierii Domnului. Astfel, Mîntuitorul Hristos este pentru fiecare dintre noi, cei slăbănogiți de patimi și de păcate, Omul care ne aruncă în scăldătoarea Sfîntului Botez, ne mîntuiește, ne luminează și ne sfințește prin cele 7 Taine ale Bisericii, fiindu-ne mereu alături și susținîndu-ne cu harul și puterea Sa pentru a-I putea urma, purtîndu-ne fiecare Crucea.

Cei mai de seamă ctitori ai bisericii ”Sf. Nicolae” din Sauca au fost decorați cu  Diplome Arhierești, iar creștinii prezenți la slujbă au primit din partea Ierarhului cîte o iconiță.

Este posibil ca imaginea să conţină: 10 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare, nuntă şi în aer liber

Creștinii din localitatea Sauca, raionul Ocnița, au primit vizita Prea Sfințitului Nicodim

În Duminica a XIX-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor de la biserica ”Sfîntul Nicolae” din localitatea Sauca, raionul Ocnița, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu un cuvînt ziditor de suflet, după citirea pericopei evanghelice, s-a adresat creștinilor părintele Gheorghe Cuciureanu de la biserica ”Sf. Nicolae” din orașul Comargorod, regiunea Vinița, Ucraina.

În cuvîntul de învățătură Prea Sfințitul Nicodim a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain, și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri părintelui paroh, protoiereului Valeriu Cuciureanu și întregii obști dreptmăritoare pentru străduința și efortul lor de a împodobi Casa lui Dumnezeu, care este locul unde omul realizează comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, dar și legătura tainică cu Biserica Triumfătoare, din ceruri, a părinților și strămoșilor noștri care întru dreapta credință au trecut la cele veșnice.

Cei mai de seamă ctitori ai bisericii ”Sf. Nicolae” din Sauca au fost decorați cu  Diplome Arhierești, iar creștinii prezenți la slujbă au primit din partea Ierarhului cîte o iconiță.