Biblioteca

Biblioteca publica Sauca

Adresa:r. Ocnița s. Sauca

Adresa:r. Ocnița s. Sauca Pagina Biblioteca Publica Sauca – https://www.facebook.com/Biblioteca-PublicaSauca-377958899212170/                                                                                                                                                                              Tel.: 0-271-2-93-35                                                                                                                                                               Orar de funcționare a B P Sauca     Luni – Vineri  8.00: 17.00

Scurt istoric

Biblioteca  publica  fiind  înființata  în 1975, a evaluat, confirmându-se ca instituție de iluminare culturală și informaționala a consătenilor. Biblioteca pe parcursul anilor a trecut prin multe perioade, fiind receptivă la toate schimbările  social – economice ale timpului…  Patrimoniul actual al bibliotecii este constituit  conform statisticii din 2016 de un  №   13323 exemplare (titluri) organizate în compartimente:

Istorie                                                                                                                               Drept                                         Filozofie                                                                                                                Religie                                                                                                                               Enciclopedie  

 Dicţionare                                                                                                                        Economie                                                                                                              Medicină                                                                                                                           Cultură                                                                                                                             Cărţi pentru                                                                                                                                             Biblioteca continuă  să se confirme ca instituție capabilă să facă faţă cerinţelor actuale de informaţie şi lectură a cetăţenilor prin stocarea, organizarea şi transmiterea către utilizatori a informaţiilor din diferite domenii de cunoaştere şi, respectiv, prin organizarea diverselor activităţi culturale, precum:  ore de  poveştii, ore de poezie, ore ecologice,reviste orale, zile de informare, ore de informare,  expoziţii  tematice, priviri bibliografice, şedinţe ale  cluburilor, excursii  în muzeul satului, cicluri de activităţi  în cadrul  Zilelor satului/Hramul satului/,  Zilelor Creangă, P. Zadnipru , T. Negară, Săptămânii   Lecturii şi a Cărţii pentru copii.

Structura BP Sauca  include următoarele  subdiviziuni:                                                                                                                  Serviciul  fonduri  şi  dezvoltarea  colecțiilor,   Serviciul  informativ–bibliografic, Serviciul relaţii cu publicul:                                                                                                                           Lecturii și a Cărții pentru copii

 Sector copii:                                                                                                                                                                               Sala de lectură copii                                                                                                                                                             Oficiu împrumut copii

  Aria de servicii oferite  beneficiarilor include:                                                                                                            Împrumut de documente  la domiciliu,  Studii în sălile de lectură,  Servicii de Informare şi Documentare, Acces la internet,  Activităţi de informare.                                                                                                          Expoziţii informative şi tematice.Vizionare în grup şi individual de programe TV şi desene animate,                                                                  Înregistrări audio – video,     Xeroxarea documentelor, scanarea şi înregistrarea pe CD-ROM-uri.

             Obiectivele Programului Novateca

Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea  bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se vor bucura de acces gratuit la tehnologii moderne precum și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.                          

Biblioteca  noastră a devenit membru al Novotecii din Decembrie 2015, cu  număr de calculatoare №3 si o imprimanta multifuncționala. In anul 2017  biblioteca  ea parte la inițiativa 1+1, Primarul De Sauca d-na Iraida Jitari  ne vine in întimpinare procura 2 laptopuri la care programa Novateca vine cu  2 tablete. Toate acestea sunt  la dispozitiva utilizatorilor noștri. Bibliotecile publice din țară au devenit promotorii unui stil de viață sănătos oferind cetățenilor informații fiabile și contribuind la dezvoltarea unor comunități sănătoase. Astăzi, mai mulți din utilizatori vin la bibliotecă pentru a primi informație utila. Participarea la  organizarea unui SMB în domeniul sănătății, care a avut loc la BPR „Iulian Filip” Drochia . / Prin „serviciu modern” înțelegem activități rezultate din necesitățile membrilor comunității, care contribuie la creșterea nivelului de informare sau dezvoltă anumite capacități utile cetățenilor /

Biblioteca  este in parteneriat/voluntariat cu IT grădinița – creșa ,,Albinuța’’,gimnaziul P. Zadnipru si CMF- Centrul medicului de familie, Gimnaziul ,,Petru Zadnipru”.

Prezentarea celei mai îndragite carti.
Pregatirea temelor şcolare.
Din zestrea neamului.
Colorarea peizajelor pascale.
Pentru prima data la biblioteca.
Dnul Teodor Martiniuc fost profesor unul din cei mai activi utilizatori ai bibliotecii.
Membru al ansamblului ,,Căinarii”
Clubul ,,Mini dibace”
Amatorii de sah.
Jucam sah online.
Lectura in aer liber
,,La un pas distanţă”.
Şezătoare folclorica de scurtă durată la casa poetului Petru Zadnipru.
,, Din zestrea neamului „ex. la dna Lidia Mihalco.
Dna Liudmila Roşu cu mesteriţa Ana Ianiţchii.
Cei mai activi utilizatori ai bibliotecii în parcul Casei de Cultura.