Secretarul consiliului

Popovici Sabina  – Secretarul consiliului local